Ručné vytvorenie väzby na úhradu

Pri ručnom vytvorení väzby na úhradu sa neponúkajú žiadne doklady

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak vytvoríme väzbu na úhradu ručným vytvorením, máme nezaplatené a nespárované doklady, ale neponúkajú sa žiadne doklady, je to pravdepodobne spôsobené tým, že sú zaúčtované na iné účty ako pokladničný alebo bankový doklad. Ak napríklad chceme zaúčtovať pokladničný doklad 501/211, ale faktúra, ktorú chceme spárovať, má číslo 321, systém nás nepustí ďalej, kým nespárujeme 501 s 321.

Did this answer your question?