Skip to main content
Manuálne párovanie dokumentov v rovnakej mene

Ako spárovať doklady v rovnakej mene vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máme bankový doklad v rovnakej mene ako faktúru, môžeme ich spárovať v položke Banka (alebo Pokladňa). Tu nájdeme požadovanú platbu a klikneme na ikonu "bodky" a vyberieme pole "Zaplatiť doklad".

Teraz vyberieme faktúru, s ktorou chceme spárovať platbu:

Ak chceme spárovať bankovú platbu s viacerými faktúrami, môžeme v zaškrtávacích poliach vybrať aj viac dokladov naraz.

Ak chceme zrušiť spárovanie platby s faktúrou, opäť klikneme na ikonu "bodky" a vyberieme pole "Zrušiť platbu":

Ak chceme zistiť, s ktorou faktúrou je platba prepojená, môžeme opäť kliknúť na Zobraziť odkazy v ponuke Ďalšie funkcie, kde sa nám zobrazia prepojené doklady:

Did this answer your question?