Online sťahovanie výpisov

Nedodržali ste 30s interval pri online sťahovaní výpisov z FIO banky (chyba)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

1) Prekročili ste 30s minimálny interval pre sťahovanie výpisov.

2) Dvaja rovnakí používatelia sa pokúšajú stiahnuť výpisy pre ten istý účet (token).

3) Tie isté tokeny máte uvedené pre dve (alebo viac) kont. Pre každý účet musíte mať jedinečný.

Did this answer your question?