1) Prekročili ste 30s minimálny interval pre sťahovanie výpisov.

2) Dvaja rovnakí používatelia sa pokúšajú stiahnuť výpisy pre ten istý účet (token).

3) Tie isté tokeny máte uvedené pre dve (alebo viac) kont. Pre každý účet musíte mať jedinečný.

Did this answer your question?