Úložisko Linuxu nie je aktuálne

Úložiská Linuxu sa niekedy oneskorujú oproti najnovšej verzii na stránke ABRA Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Je to zámer,

pretože automatické aktualizácie, ktoré si to vynucujú, musia byť spoľahlivé

.

Pri vydávaní novej verzie postupujeme takto:

  1. Vydáme novú verziu, ktorú budeme interne testovať,

  2. dáme ho na stiahnutie - klienti nám pomôžu s jeho rozsiahlejším testovaním (napr. inštalácie na rôznych systémoch),

  3. nasadíme verziu do cloudovej účtovnej a demonštračnej inštalácie spoločnosti,

  4. ak je všetko v poriadku, vykonáme úplnú aktualizáciu hostingu pre všetkých klientov,

  5. zapnúť upozornenia na novú verziu a odoslať ju do automatických aktualizácií.

Tento postup sa nám osvedčil počas niekoľkých rokov skúseností. Umožňuje spoľahlivé automatické aktualizácie, o ktoré sa nemusíte starať. Môže to trvať niekoľko dní až týždňov.


Poznámka: v prípade potreby môžete prejsť na inú (vyššiu) verziu stiahnutím aktualizácie z našej webovej stránky.

Did this answer your question?