Skip to main content
Nemôžem spustiť aktualizáciu Flexi, systém ju blokuje
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Mac OS

Ak spustíte inštaláciu Flexi v systéme Mac OS X a zobrazí sa chybové hlásenie: "Softvér je od neidentifikovaného vývojára" alebo "Softvér je od neidentifikovaného vývojára.", postupujte takto:

  1. Stlačte kláves Control a zároveň kliknite na príslušný súbor inštalačného balíka. Zobrazí sa ponuka. Vyberte položku [Otvoriť/Open].

  2. Správa "Softvér je od neidentifikovaného vývojára. Ste si istý, že ho chcete otvoriť?". Vyberte položku [Otvoriť/Open].

  3. Spustí sa inštalačný program.

MS Windows

V systéme MS Windows sa môže zobraziť správa: "Systém Windows ochránil váš počítač." Tu záleží na vašich nastaveniach v Centre zabezpečenia v programe Windows Defender:

1. Ak máte v Centre zabezpečenia nastavenú možnosť "Blokovať" - v ponuke Kontrola aplikácií a prehliadačov pod položkou Kontrola aplikácií a súborov, inštalácia sa nespustí.

2. Túto možnosť musíte zmeniť na "Warn" alebo "Disabled".
3. Ak ste nastavili možnosť "Varovať" a zobrazí sa správa "Systém Windows ochránil váš počítač", kliknite na možnosť Viac informácií a tu kliknite na tlačidlo Spustiť aj tak.

4. Spustí sa inštalačný program.

Did this answer your question?