GDPR to priamo nezakazuje, ale je potrebné informovať subjekt o tejto skutočnosti, odkiaľ sme údaje získali. Subjekt má potom práva podľa GDPR - právo na výmaz atď.

Did this answer your question?