Spustenie nespusteného servera
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Server Flexi sa spustí automaticky po spustení systému. Ak nastane situácia, že sa z nejakého dôvodu nespustí, máte možnosť ho spustiť pri pokuse o prihlásenie.

Windows

Prejdite do adresára, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Flexi. Predvolené umiestnenie je C:\Program Files\Winstrom\. V tomto adresári nájdete podadresár s názvom service, v ktorom nájdete súbor start.bat, ktorý môžete spustiť. Ak problém pretrváva, pokračujte.

Najprv sa uistite, že server Flexi nie je v skutočnosti spustený. V ponuke Štart vyberte položku Ovládací panel a kliknite na ikonu Nástroje na správu. Ak túto ikonu nevidíte, prepnite Ovládací panel v bočnom paneli na klasické zobrazenie. Potom v zobrazenej ponuke vyberte položku Služby.

Zobrazí sa dialógové okno a v stĺpci Názov vyhľadajte službu s názvom WinStromService. V stĺpci Stav skontrolujte, či je spustený. Ak niektorá zo služieb nie je spustená, reštartujte službu WinStromService, čím sa automaticky spustí služba WinStrom-PostgreSQL.

Príčinou môže byť aj iný port v nastaveniach zdroja údajov aplikácie a port uvedený v súbore Flexi-server.xml (súbor sa nachádza v C:\Program Files\Common Files\WinStrom alebo C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom)

Mac OS X

Otvorte príkazový riadok (terminál) a zadajte nasledujúci príkaz:

sudo /bin/launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/eu.flexibee.server.plist

Spustenie databázového servera môžete overiť zadaním nasledujúceho príkazu:

ps aux

Potom vo výpise vyhľadajte príkaz postgres spustený pod používateľom winstrom_postgresql. Ak sa nachádza vo výpise, databázový server je spustený.

Linux

Otvorte príkazový riadok (terminál) a zadajte nasledujúci riadok:

sudo /etc/init.d/flexi start

Spustenie databázového servera môžete overiť zadaním nasledujúceho príkazu:

sudo /etc/init.d/flexi status

Ak je server spustený, výstup bude takýto:

Flexi Server je spustený
Did this answer your question?