Nie je možné povoliť Changes API

Chyba: Nepodarilo sa dopytovať jeden objekt pre SQL 'select create_or_drop_changes_triggers(true)'

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Na povolenie rozhrania Changes API nesmú byť v licencii prihlásení žiadni používatelia. Keď sú všetci odhlásení, postup zopakujte.

Did this answer your question?