Skip to main content
Obnovenie spoločnosti zo zálohy

Ako obnoviť firmu zo zálohy

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Funkcia Obnoviť firmu zo zálohy je dostupná v dialógovom okne Výber firmy, ktoré je k dispozícii po prihlásení do aplikácie alebo v ponuke Firma v položke Výber firmy.

Ak chcete obnoviť, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. V dialógovom okne Výber spoločnosti kliknite na tlačidlo "Obnoviť zo zálohy".

2. Zobrazí sa dialógové okno výberu súboru.

Vyberte požadovaný súbor zálohy (má príponu .winstrom-backup). Ak ste nezmenili adresu úložiska zálohy, cesta na uloženie zálohy je prednastavená:

Windows: [domovský adresár používateľa]\Documents\WinStrom\DataBackup

Linux: [domovský adresár používateľa]/WinStrom/Zálohovanie dát

Mac OS X: [domovský adresár používateľa]/Library/Application Support/WinStrom/Data Upload

Potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

3. Do poľa Názov spoločnosti zadajte názov obnovovanej spoločnosti alebo názov, pod ktorým má byť obnovovaná spoločnosť uvedená. Obnovenie zálohovania ponúka dva režimy: Obnovenie produkčnej firmy a Obnovenie testovacej firmy. Obnoviť testovaciu firmu vám tiež umožňuje vybrať, či chcete vypnúť odosielanie do EET, automatické odosielanie e-mailov a webové háčiky. V prípade testovania odporúčame tieto možnosti skutočne vypnúť.

Ak vyberiete názov, ktorý už pre obnovovanú firmu existuje, údaje pôvodnej firmy sa neprepíšu, vytvorí sa nová firma s rovnakým názvom a pridá sa na koniec zoznamu. Po vyplnení editačného poľa kliknite na tlačidlo OK.

V režime Test Firm Restore je tiež možné vynechať obnovenie denníka a históriu zmien rozhrania Changes API

Tým sa spustí obnova spoločnosti, o ktorej konci budete informovaní prostredníctvom dialógového okna. Spoločnosť bude potom k dispozícii v zozname spoločností v dialógovom okne Výber spoločnosti

Poznámka: Po dokončení obnovy spoločnosti sa v dialógovom okne úspešnej obnovy môže stále zobrazovať, že používatelia boli pridaní na centrálny server a na prihlásenie je potrebné zmeniť ich heslo.

Títo používatelia boli vo firme v čase zálohovania, ale nie v čase obnovy údajov zo zálohy, a musia byť znovu vytvorení (sú odkazovaní napríklad z výpožičiek majetku alebo odkazovaní z dokumentov). Do aplikácie sa nebudú môcť prihlásiť, kým sa ich heslo nezmení.

Súvisiace

Did this answer your question?