Chyba pri importovaní údajov

"Chyba 503 Služba nedostupná"

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Počet 503 je približne 0,8 percenta všetkých dopytov na API.

Pri opakovanom pokuse by sa mal dotaz vykonať. Do konca roka 2018 plánujeme aktualizáciu splnomocnenia, ktorá situáciu zlepší.

Did this answer your question?