Počet 503 je približne 0,8 percenta všetkých dopytov na API.

Pri opakovanom pokuse by sa mal dotaz vykonať. Do konca roka 2018 plánujeme aktualizáciu splnomocnenia, ktorá situáciu zlepší.

Did this answer your question?