Skip to main content
Nesprávny dátum pri preberaní výpisov

Preberanie výpisov s nesprávnym dátumom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak systém Flexi preberá výpisy s iným dátumom, ako je dátum v internetovom bankovníctve, môže to byť spôsobené tým, že systém Flexi považuje dátum "Issued" za dátum odpísania namiesto dátumu splatnosti (zaúčtovania). Tieto termíny sa môžu líšiť.

Táto situácia sa najčastejšie vyskytuje v KB a možno ju vyriešiť nahraním rozšíreného bankparametra

Did this answer your question?