Filtrovanie podľa enumerácie prvkov pre štítky

Môžem filtrovať adresu URL podľa enumerácie prvkov pre štítky (napr. "stehy v (1, 2, 3)")

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nanešťastie nie, ale alternatívou je použitie logického operátora OR.

Príklad

/c/company/address/(stitky='code:VIP' alebo stitky='code:DULEZITE').xml

Did this answer your question?