Nanešťastie nie, ale alternatívou je použitie logického operátora OR.

Príklad

/c/company/address/(stitky='code:VIP' alebo stitky='code:DULEZITE').xml

Did this answer your question?