Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIDokumentácia REST API
Skúšobné uloženie (skúšobná prevádzka)
Skúšobné uloženie (skúšobná prevádzka)

Kontrola údajov prostredníctvom suchého chodu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak pracujete s rozhraním REST API a potrebujete skontrolovať, či sú všetky údaje správne, či používateľ zmenil hodnotu, ktorá ovplyvňuje inú (napr. typ dokladu a zaúčtovanie), alebo ak potrebujete vypočítať výslednú cenu na objednávke, môžete použiť režim uloženia testu.

Pri ukladaní pridajte parameter ?dry-run=true. Výsledkom bude, že záznam sa neuloží, ale vykoná sa len validácia. Okrem toho získate v tagu výslednú reprezentáciu záznamu, ako by vyzeral, keby ste ho teraz uložili.

Príklad výsledného XML:

<?xml version="1.0"?>

V tomto prípade bolo pridelené aj číslo dokumentu. Číslo však bolo okamžite uvoľnené na opätovné použitie, takže je možné, že dokument dostane pri skutočnom uložení iné číslo. K dispozícii je aj upozornenie na overenie vzorky.

Výstup je možné spracovať aj vo formáte JSON.

Did this answer your question?