V adresári na karte Kontakty môžete nastaviť ľubovoľný počet kontaktov a ich e-mailových adries a priamo v kontakte na karte Rozšírené môžete zaškrtnúť, ktoré faktúry sa majú posielať na danú adresu.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Možnosti odosielania e-mailov Flexi

Did this answer your question?