Skip to main content
Viacero e-mailových adries

Ako nastaviť viacero e-mailových adries pre zákazníka, na ktoré sa majú posielať faktúry

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V adresári na karte Kontakty môžete nastaviť ľubovoľný počet kontaktov a ich e-mailových adries a priamo v kontakte na karte Rozšírené môžete zaškrtnúť, ktoré faktúry sa majú posielať na danú adresu.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?