Skip to main content
Adresár firiem (WUI)

Práca s adresárom vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Adresár firiem nájdete v ponuke Adresy firiem:

Finančné inštitúcie, ako sú zdravotné poisťovne, štátne správy sociálneho zabezpečenia alebo daňové úrady, sú vo Flexi prednastavené.

Novú spoločnosť môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo "Nová". Otvorí sa formulár, do ktorého môžeme zadať údaje o spoločnosti:

Na začiatku stačí zadať názov spoločnosti pre spoločnosti z Českej republiky a ostatné polia sa vyplnia hodnotami zo systému Ares.

Karta Poštová adresa

 • na tejto karte môžeme vyplniť poštovú adresu, ak sa líši od sídla spoločnosti, a môžeme tiež zadať hlavné kontaktné údaje (ak potrebujeme zadať viac kontaktných údajov, môžeme ich vyplniť na karte Kontakty)

Karta Obchodné nastavenia

 • tu si môžeme uľahčiť prácu predvyplnením obchodných údajov pre danú firmu, ktoré sa potom po vyplnení firmy z adresára firiem doplnia do dokladov

 • tu môžeme vyplniť formulár platby a splatnosti pre túto spoločnosť

 • maximálny počet dní po splatnosti - ak spoločnosť prekročí toto obdobie, systém na to upozorní pri vystavovaní ďalšej faktúry

 • zľava % - môžeme nastaviť individuálnu zľavu pre konkrétnu spoločnosť v percentách

 • limit faktúr - umožňuje nastaviť limit na predaj tovaru konkrétnej spoločnosti, ktorá nedodržiava lehoty splatnosti faktúr. Do poľa zadajte celkovú sumu nezaplatených faktúr, ktorá je limitom pre tohto zákazníka; ak je tento limit prekročený, budete na to pri ukladaní faktúry upozornení.

Karta Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Popis: V súčasnosti je na trhu viac ako 10 000 zariadení, ktoré sú určené na predaj.

 • Akékoľvekpripomienky .

 • Adresa .

Karta Prílohy

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa spoločnosti, napr. výpis z obchodného registra, zmluvy.

Karta Kontakt

Tu môžete vyplniť kontaktné osoby a ich kontakty týkajúce sa spoločnosti. Ak chceme vyplniť podrobnejšie informácie, môžeme sa k nim dostať pomocou ikony "ceruzky":

 • v pravom okne môžeme okrem kontaktov definovať, ktoré dokumenty sa majú tomuto kontaktu poslať

Karta Bankové spojenie

 • Zoznam bankových spojení môžete definovať len pre dodávateľov. Pri vytváraní faktúry sa karta Účet dodávateľa automaticky vyplní tu uvedeným bankovým spojením, ktoré je označené ako primárne. To isté platí aj pri vytváraní záväzku.

Karty s názvami modulov

 • na jednotlivých záložkách, ako sú banka, pokladňa, faktúry vydané, faktúry prijaté atď., môžeme nájsť doklady, ktoré sa týkajú spoločnosti

Did this answer your question?