Skupinové DIČ

Môžete načítať skupinové DIČ

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Flexi nedokáže správne načítať skupinové DIČ z registra, keď kliknete na tlačidlo Aktualizovať všetko. V prípade subjektov, ktoré mali samostatné DIČ, sa odstráni skupinové DIČ a buď sa nahradí pôvodným, alebo sa pole ponechá prázdne.

Pri každom použití tlačidla Aktualizovať všetko je preto potrebné ručne prepísať späť do skupiny TIN.

Did this answer your question?