Skip to main content
Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové kurzy

Prepočet cien výrobkov v miestnej mene podľa výmenného kurzu. Nastavenia pre webové rozhranie.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak chcete ceny položiek cenníka v domácej mene prepočítať len na príslušný kurz cudzej meny, musíte nastaviť cenové kurzy.

Ak nie je zadaný cenový kurz, ceny položiek sa po načítaní cudzej meny do dokladu neprepočítajú.

Výmenný kurz sa nijako automaticky neaktualizuje. Je potrebné ho zadať ručne a podľa potreby aktualizovať (alebo vytvoriť nový pre príslušný dátum).

Cenové kurzy môžete nájsť buď v prehľade všetkých agend, alebo vyhľadaním kľúčových slov.

Tlačidlo Nový potom slúži na vytvorenie nového cenového kurzu.

Ak kurz už pre vás nie je relevantný, nie je potrebné ho vymazať. Jednoducho vytvorte novú s novším dátumom.

Rozcestník:

Did this answer your question?