Hromadné pridávanie štítkov

Možno štítky priradiť obchodným partnerom hromadne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Štítky možno do adresára pridávať hromadne importom z excelu alebo XML.

Did this answer your question?