Štítky možno do adresára pridávať hromadne importom z excelu alebo XML.

Did this answer your question?