Skip to main content
Značky

Práca so štítkami v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V celom systéme ABRA Flexi bola pridaná podpora pre štítky. Tie umožňujú priradiť stav k rôznym objektom (napr. dokumenty, adresár, objednávka, ...) alebo dokonca k rôznym stavom (napr. spôsob platby atď.). V prepojenom systéme tak môžete reagovať na situáciu, keď je faktúra uhradená spôsobom, ktorý má označenie (napr. použiť spôsob v e-shope).

Odstránenie/aktualizácia štítkov

Práca so štítkami je trochu odlišná, pretože ide o reláciu, ktorá je emulovaná ako položka. Ak chcete štítky odstrániť alebo aktualizovať, musíte použiť atribút removeAll="true":

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <address>
    <id>14</id>
    <stitky removeAll="true"/>
  </address>
</winstrom>

Vyššie uvedený XML zabezpečí, že všetky štítky budú z daného záznamu adresára odstránené.

Ak chcete aktualizovať štítky, stačí vložiť nový zoznam hodnôt do prvku :

<?xml version="1.0"?>
<stitky removeAll="true">STITEK1,NEW_STITEK</stitky>

alebo v JSON:

"stitky@removeAll": "true", "stitky": "STITEK1,NEW_STITEK"

Bez zadania atribútu removeAll="true " sa vykoná len pridanie neexistujúcich značiek.

Export skupiny štítkov

Štítky môžete zaradiť do skupín štítkov. Tie umožňujú lepšie spracovanie pri exporte (pozri nižšie). Ak nastavíte skupinu tak, aby bol v dokumente povolený len jeden štítok, ostatné štítky v tej istej skupine sa odstránia. Vďaka tomu je možné ľahko napodobniť stav dokumentu. Objekt bude vždy obsahovať len jeden štítok zo skupiny s jedným štítkom.

/c/{spoločnosť}/{dôkazy}.xml?label-group=GROUP1,GROUP2.

Výstup potom môže vyzerať takto:

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?