Účet nie je registrovaný

Počas vytvárania dokladu systém hlási "účet nie je registrovaný"

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Táto správa sa zobrazí, ak ste účet dodávateľa/odberateľa zadali ručne, a preto nemáte zaškrtnutý príznak, že ide o registrovaný účet.

Pre zadanie účtov do adresára musíte použiť tlačidlo "Aktualizovať všetko" nad zoznamom adries. Táto funkcia prevezme všetky registrované účty ku každému kontaktu a zaškrtne príznak registrácie účtu.

Ak si neželáte kontrolovať registrované účty, môžete to vypnúť v nastaveniach firmy na karte Moduly - Adresár, kde zrušíte začiarknutie políčka "Kontrolovať firmy a účty pri vytváraní dokumentu".

Did this answer your question?