Kde nájdete formulár "Inventúra pohľadávok a záväzkov"

<p>Formulár nájdete v moduloch Vydané faktúry alebo Prijaté faktúry - tlačidlo Služby &gt; Výpočet stavu platieb k dátumu &gt; Tlačové zostavy &gt; Inventúra pohľadávok a záväzkov</p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?