Skip to main content
Spárovanie čiastočne uhradenej faktúry

Čiastočne uhradenú faktúru nie je možné spárovať s interným dokladom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Interný doklad nie je možné spárovať, úhrada musí byť realizovaná prostredníctvom vzájomného zápočtu.

Príklad: Mám prijatú faktúru za nákup auta, ktoré bolo čiastočne zaplatené v hotovosti a 150 tis. bolo zaplatených z dlhodobého úveru. Interným dokladom som previedol 150 tis. na dlhodobé záväzky (321/479), takže účet 321 má nulový zostatok. V knihe faktúr však zostáva faktúra uhradená len čiastočne.

1) vytvoríme ručný zápočet s typom pohybu výdavok (tento pohyb uhradí faktúru a spáruje ju)

2) vytvorte ručný zápočet s typom pohybu výnosy (tento pohyb vyrovná spojovací účet)

Did this answer your question?