Údaje v prijatej faktúre

Údaje v prijatej faktúre a ich význam

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prijaté:Dátum prijatia dokladu

Dátum zdaniteľného plnenia:Dátum zdaniteľného plnenia z prijatého dokladu

Daňová transakcia: Dátum, ku ktorému doklad vstupuje do DPH a kontrolného výkazu

Validita: Dátum splatnosti dokumentu

Dátum zaúčtovania: Dátum, ku ktorému sa doklad dostane do účtovníctva (štandardne sa získava z dátumu prijatia, v prípade potreby ho možno prepísať, pozri snímku obrazovky)

Did this answer your question?