Vystavená objednávka - výpočet DPH

Vystavená objednávka vyčísľuje DPH pre zahraničného dodávateľa, ako to vyriešiť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V ponuke tlačových zostáv je Doklad pre klienta (bez DPH) - v tomto prípade ho možno použiť a odoslať dodávateľovi.

Did this answer your question?