Môže sa stať, že medzi príjemcom a spracovateľom neexistuje žiadny vzťah. Nad príjemcom
a spracovateľom je správca údajov, ktorý poskytuje osobné údaje a určuje, ako sa má s údajmi ďalej zaobchádzať.

Príklad príjemcu a spracovateľa:

Príjemca - dopravný podnik (aktívny, musí ďalej spracovávať údaje)

Procesor - ABRA Flexi (pasívny, iba ukladáme údaje)

Did this answer your question?