Je potrebné posúdiť riziká - prístup človeka a krádež.
Šifrovanie zabraňuje riziku v prípade krádeže a úniku údajov, je potrebné posúdiť riziká analýzou.

Databáza PostgreSQL nie je šifrovaná, údaje sú čitateľné.

Did this answer your question?