All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: GDPR
Šifrovanie údajov na vlastnom serveri/lokálnej inštalácii z pohľadu GDPR
Šifrovanie údajov na vlastnom serveri/lokálnej inštalácii z pohľadu GDPR

Je potrebné šifrovať údaje na vlastnom/lokálnom serveri

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Je potrebné posúdiť riziká - prístup človeka a krádež.
Šifrovanie zabraňuje riziku v prípade krádeže a úniku údajov, je potrebné posúdiť riziká analýzou.

Databáza PostgreSQL nie je šifrovaná, údaje sú čitateľné.

Did this answer your question?