Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: GDPR
Šifrovanie údajov na vlastnom serveri/lokálnej inštalácii z pohľadu GDPR
Šifrovanie údajov na vlastnom serveri/lokálnej inštalácii z pohľadu GDPR

Je potrebné šifrovať údaje na vlastnom/lokálnom serveri

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?