Skip to main content
Anonymizácia údajov

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Osobné údaje, ktoré prechádzajú anonymizáciou, sú údaje, ktoré ani nepriamo nepomáhajú identifikovať osobu - nie sú s ňou nijako spojené. Anonymizácia je vratný proces bez možnosti opätovnej identifikácie osoby.

Anonymizované údaje sa potom môžu spracúvať oveľa voľnejšie, pretože nepodliehajú prísnym pravidlám ochrany údajov. Práve tieto údaje sa potom používajú vo väčšom množstve, napr. na štatistické účely.

Nanešťastie, odstránenie mena z dokumentu často nestačí na jeho anonymizáciu. Najmä ak iné údaje z dokumentu odkazujú na konkrétnu osobu.

Anonymizácia by sa mala posudzovať individuálne.

Anonymizácia v systéme Flexi:

Nová služba Anonymizácia na vybranom zázname anonymizuje hodnoty osobných údajov, pre ktoré neexistuje platný účel. Nehodnotné hodnoty sa vymažú. Povinné hodnoty sú nahradené anonymizačnou hodnotou ***NN. Ak sa anonymizácia spustí na zázname Adresa firmy, anonymizujú sa aj záznamy, v ktorých sa táto adresa používa.

Podívajme sa na náš príklad procesu anonymizácie.

Už sme ukončili platnosť účelu uchovávania osobných údajov na základe jedného z našich záväzkov.

V hornej lište vyberieme rozbaľovací zoznam s označením GDPR nad záznamom a vyberieme funkciu anonymizovať:

Potvrdiť záujem o anonymizáciu údajov:

Výsledek:

V našom prípade bol názov spoločnosti pri záväzku odstránený. Ostatné údaje, ktoré bolo potrebné anonymizovať, neboli v záväzku uvedené.

Did this answer your question?