Skip to main content
Ako zistím, ku ktorej spoločnosti má používateľ prístup
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak máme vo Flexi niekoľko spoločností a potrebujeme vedieť, ku ktorým majú používatelia prístup, môžeme tieto informácie zistiť prostredníctvom webového rozhrania. Musíte mať práva správcu, aby ste to mohli urobiť.

V adresnom riadku zadáme adresu servera/a, napr. demo.flexibee.eu/a; v prípade lokálnej inštalácie localhost:5434/a

Ak chceme získať výpis len pre konkrétneho používateľa, zadáme do adresného riadku adresu servera/a/užívateľské meno. xml, napr. demo.flexibee.eu/a/novak.xml.

Did this answer your question?