Skip to main content
URL a výstupné formáty

Ako správne zostaviť URL

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V článku PHP načítanie údajov z Flexi sme si ukázali, ako načítať údaje z ABRA Flexi. Kľúčom k úspešnému vyhľadávaniu údajov je správne zostavená adresa URL.

Adresa URL na načítanie údajov zo systému ABRA Flexi pozostáva z adresy servera, portu a identifikátora spoločnosti.

https://server:port/c/identifikátor_firmy napr. https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo

Po identifikátore spoločnosti nasleduje záznam, z ktorého chcete získať údaje, formát, v ktorom ich ABRA Flexi poskytne, a prípadné ďalšie parametre.

server:port/c/company_identifier/evidence.xml?detail=full napr. demo.flexibee.eu:5434/c/demo/addressar.xml?detail=full

Súpis dostupných záznamov je k dispozícii na:

server:port/c/identifikátor_spoločnosti/evidence-list napr. demo.flexibee.eu:5434/c/demo/evidence-list

Výstupné formáty

Flexi podporuje niekoľko výstupných formátov.

1. XML

 • Najbežnejší formát, ak potrebujem zobraziť štruktúrované údaje.

 • Najnáročnejšie na údaje.

 • Údaje v tomto formáte získate pridaním .xml za záznamy.

demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.xml

2. JSON

 • Najčastejšie používaný formát pre všetky pripojenia k ABRA Flexi.

 • Ľudským okom nečitateľný, ale menej náročný na dáta ako XML.

 • Stačí pridať .json za záznamy.

demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.json

3. CSV

 • Ak potrebujete získať údaje na spracovanie v niektorej zo starších aplikácií, je možné získať údaje vo formáte CSV zo systému ABRA Flexi.

 • Keď za záznamy pridáte .csv, údaje sa uložia v tomto formáte.

 • Upozornenie. CSV v porovnaní s XML a JSON nemôže uvádzať vnorené kolekcie (napríklad položky faktúry spolu s faktúrou).

 • V tomto formáte je tiež možné vynútiť kódovanie výstupného súboru pomocou parametra encoding.

demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.csv demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.csv?encoding=iso-8859-2

4. XLS a XLSX

 • A Excel je podporovaný výstupný formát. Má však rovnaké obmedzenia ako CSV.

demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.xls demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.xslx

5. PDF

 • Flexi poskytuje aj tlačové zostavy PDF prostredníctvom rozhrania API.

 • Pri tomto výstupnom formáte je možné pomocou parametra kontrolovať, akú tlačovú zostavu má ABRA Flexi vrátiť, v akom jazyku ju má vrátiť a či ju má podpísať.

 • Parameter report-name sa používa na výber tlačovej zostavy a parameter report-lang sa používa na výber jazyka.

 • Podpis PDF sa vynúti pomocou parametra report-sign.

demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.pdf demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.pdf?report-name=obalkaDL demo.flexibee.eu/c/demo/addressar.pdf?report-lang=en

6. ISDOC

 • Formát isdoc sa vzťahuje len na vystavené faktúry.

 • Ak za záznamy pridáte .isdoc, dostanete ISDOC s faktúrou z ABRA Flexi.

http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.isdoc

7. DBF, vCard, iCalendar a EDI

 • Zvyšné formáty sú menej použiteľné a len pri niektorých záznamoch.

 • vCard a iCalendar nemajú v niektorých záznamoch zmysel, pretože tieto záznamy neobsahujú údaje, ktoré by sa exportovali.

 • Formát DBF sa už nahrádza inými formátmi.

 • Dáta v týchto formátoch je však stále možné získať z ABRA Flexi prostredníctvom REST-API.

 • Jediný formát, ktorý má zmysluplné využitie napríklad kvôli maloobchodným reťazcom, je EDI. Tento formát však podporujú len niektoré záznamy (vydané faktúry, expedície a vydané objednávky). Vo formáte EDI je možné importovať iba prijaté objednávky.

http://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.dbf demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.vcf demo.flexibee.eu/c/demo/event.ical demo.flexibee.eu/c/demo/invoice-issued/836.edi
Did this answer your question?