Skip to main content
Získanie informácií o behu databázového servera

Bázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informácie o svojom behu do systémového logu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Bázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informácie o svojom behu do systémového logu. Z tohto protokolu môžete zistiť veľa informácií, napríklad dôvody jeho nesprávneho správania. Umiestnenie protokolu sa líši v závislosti od operačného systému, v ktorom používate Flexi.

Okná

V ponuke Štart vyberte položku Nástroje na správu systému Windows. Potom v zobrazenej ponuke vyberte položku Prehliadač udalostí - Protokoly systému Windows - Aplikácie.

Ukážka prehliadača udalostí v systéme Windows 10

Mac OS X

Otvorte nástroj Konzola. V bočnom paneli vyberte položku Všetky správy a do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu označeného ako String Matching zadajte PostgreSQL. Týmto spôsobom vyfiltrujete protokol len na záznamy, ktoré spadajú do oblasti PostgreSQL k. Potom v hlavnej ponuke vyberte položku Súbor -> Uložiť ako a Kopírovať, aby ste uložili súbor protokolu na disk.

Linux (DEB)

V systéme Linux sa všetky protokoly nachádzajú v adresári /var/log/ a pre databázový server PostgreSQL ich nájdete v podadresári /var/log/postgresql/. Takže pre WinStrom nájdete protokoly v /var/log/postgresql/postgresql-8.3-winstrom.log.

Linux (RPM)

V systéme Linux nájdete protokoly pre databázový server PostgreSQL v adresári /var/lib/pgsql/pg_log/.

Did this answer your question?