Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPrvé spustenie
Automatické zálohovanie firiem na serveri
Automatické zálohovanie firiem na serveri

Ako automaticky zálohovať údaje o firmách na vlastnom serveri

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Okrem ručného zálohovania aktuálne používanej firmy, ktoré používateľom pripomenie, keď ukončia prácu s nabitou firmou, je možné v ABRA Flexi použiť aj automatické zálohovanie databázy. Táto forma zálohovania využíva bežnú funkciu databázy. Nevyhnutnou podmienkou pre používanie automatického zálohovania je spustenie ABRA Flexi na vlastnom serveri (avšak aj pri spustení v cloude je možné získať zálohy prostredníctvom REST API). Odporúčame automatizované zálohovanie ako riešenie, ktoré nie je závislé na dôslednosti určeného zamestnanca a zároveň šetrí cenný čas kľúčových osôb s právom získať firemnú zálohu.

Kedy používať automatické zálohovanie:

  • chcete zálohovať v pravidelných intervaloch

  • musíte zálohovať často, napr. niekoľkokrát denne

  • potrebujete zálohovať viacero spoločností (zvyčajne účtovnú firmu)

Vzhľadom na to, že požiadavky klientov na časy a obdobia zálohovania sú jedinečné, nechávame na vás, aby ste určili plán a zabezpečili, že zálohovanie bude prebiehať podľa vami zvoleného plánu.

Microsoft Windows

Skript na zálohovanie fold_database.bat nájdete v adresári aplikácie v priečinku service, t. j.:

%SystemDrive%\Program Files (x86)\WinStrom\service\%SystemDrive%\Program Files\WinStrom\service\

Pri tomto variante skriptu je potrebné upraviť adresár zálohovania priamo v súbore zaloha_database.bat. Konkrétne riadok:

set BACKUPDIR=C:\winstrom-backup

Poznámka: Pri aktualizácii aplikácie sa súbor prepíše.

Linux

V systéme Linux sa skript flexi-backup nachádza v nasledujúcom adresári:

/usr/share/flexi/bin/

Adresár na uloženie vytváraných záloh sa odovzdáva ako parameter, napr.:

/usr/share/flexi/bin/flexi-backup /backup/flexi

macOS

V systéme macOS nájdete skript flexi-backup v adresári:

/Library/WinStrom-PostgreSQL/Resources/

Adresár na uloženie záloh sa odovzdáva ako parameter, napr.:

/Library/WinStrom-PostgreSQL/Resources/flexi-backup /backup/flexi

Súvisiace

Did this answer your question?