All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Chyba: inštalácia zlyhala, aplikácia nebola správne odinštalovaná, dátové úložisko nebolo možné spustiť.
Chyba: inštalácia zlyhala, aplikácia nebola správne odinštalovaná, dátové úložisko nebolo možné spustiť.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago
  • Najprv skontrolujte obsah priečinka Program Files, pravdepodobne tam budú zvyšky, ktoré bude potrebné odstrániť.

  • Napokon (pre istotu) zálohujte svoje údaje (vytvorením kópie priečinka s databázou).

  • V správcovi úloh skontrolujte, či je spustený systém FB.

  • Po odstránení reštartujte počítač a vykonajte novú inštaláciu.

Did this answer your question?