Windows:Správa počítača -> Prehliadač udalostí -> Protokoly systému Windows -> Aplikácie

Linux: /var/log/flexibee.log

macOS:/var/log/flexibee.log

Získajte informácie o spustenom databázovom serveri

V prípade miestneho pripojenia je potrebné reštartovať službu servera (WinStromService).

Did this answer your question?