Chyba inštalácie Flexi v systéme macOS Mojave
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Inštalátor Flexi obsahuje inštalátor aktualizácie Java. Ak si teda stiahnete aktualizáciu Flexi z našej webovej lokality a spustíte ju, štandardne sa aktualizuje Flexi a v prípade potreby aj Java.

Ak však spustíte aktualizáciu Flexi v systéme macOS Mojave, zobrazí sa správa, že je potrebné aktualizovať Javu, a keď ju potvrdíte tlačidlom OK, zobrazí sa chybová správa:

V systéme macOS Mojave už totiž nie je možné, aby sa Java aktualizovala na pozadí aktualizácie Flexi (t. j. nie je možné spustiť inštalátor, ktorý obsahuje iný inštalátor). V tomto operačnom systéme je potrebné stiahnuť inštalačný program, otvoriť ho v stiahnutých súboroch a najprv spustiť aktualizáciu Java a po jej dokončení spustiť aktualizáciu Flexi.

Did this answer your question?