V tomto prípade odstráňte obsah priečinka cache.

Ďalšou možnosťou môže byť problém s pripojením (chvíľkový výpadok, nestabilné pripojenie, firewall, ..).

Did this answer your question?