Skip to main content
Online import zlyhal - chyba syntaxe

Zlyhal online import - chyba syntaxe

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri odosielaní platobného príkazu sa zobrazila chyba Online import zlyhal - chyba syntaxe.

Táto chyba sa môže objaviť, ak používate online pripojenie k FIO banke a zadali ste nesprávne číslo účtu príjemcu. Chybou v tomto prípade môže byť napríklad nechcená medzera v čísle účtu. Častejšou chybou je použitie znaku "-" medzi prefixom a číslom účtu namiesto štandardného krátkeho stredníka "-" a vyskytuje sa napr. pri kopírovaní čísla účtu z webovej stránky.

Did this answer your question?