Nemôžete spustiť Flexi na Linuxe

Príkaz pg_lsclusters

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Najprv môžete skontrolovať log servera a log pgSQL (výstup pošlite našej podpore):

Potom spustite nasledujúci príkaz:

pg_lsclusters

sudo cat /etc/flexi/flexi-server.xml

Ak vo výstupe nie je cluster Flexi, musíte aplikáciu preinštalovať (najčastejšie je k dispozícii len hlavný cluster).

Did this answer your question?