All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Oprava: Neplatné číslo riadku (1048576) mimo povoleného rozsahu (0..1048575)
Oprava: Neplatné číslo riadku (1048576) mimo povoleného rozsahu (0..1048575)

Chybu zobrazíte pri exporte do Excelu.#$<p>V prípade, že zdrojová tabuľka obsahuje viac riadkov, ako MS Excel umožňuje spracovať.</p>

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?