Zmena číselného radu

Môžem hromadne zmeniť číselný rad na už vytvorených dokladoch

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Žiaľ, v aplikácii to nie je možné. Interné čísla je možné prepísať len ručne (po zaškrtnutí možnosti "Povoliť ručné prepisovanie interných čísel dokladov" v nastaveniach firmy na karte "Ostatné").

Jediná rýchlejšia možnosť by bola pomocou API, kde by sme pomocou ID určili, o aký doklad ide, a potom by sme pomocou prvku <code> upravili interné číslo.

Príklad:
<winstrom version="1.0">
<invoice-issued>
<id>10</id>
<code>VF0125/2018</code>
</invoice-issued>
</winstrom>

Did this answer your question?