Skip to main content
Dávková úprava záznamov pomocou filtra

Je možné dávkovo upravovať záznamy pomocou filtra

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Je to možné, avšak nie je možné použiť filter v adrese URL, musíte použiť filter nasledovne:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued filter="id between 490 492">
    <varSym>111111111</varSym>
  </invoice-issued>
</winstrom>

Nanešťastie, položky dokumentu nie je možné upravovať týmto spôsobom. Najskôr musíte špecifikovať dokument pomocou prvku ID a potom ID položky.

Did this answer your question?