Logo a pečiatka sa do systému Flexi vkladajú ako obrázok, najčastejšie s príponou .jpg, .png a jeho maximálna odporúčaná veľkosť je 800,0 x 1200,0 pixelov.

Did this answer your question?