Logo a pečiatka

Veľkosť loga a pečiatky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Logo a pečiatka sa do systému Flexi vkladajú ako obrázok, najčastejšie s príponou .jpg, .png a jeho maximálna odporúčaná veľkosť je 800,0 x 1200,0 pixelov.

Did this answer your question?