Hlasnosť a tón upozornení vo Flexi závisí od nastavení operačného systému.

Did this answer your question?