Systémové zvuky vo Flexi

Systémové zvuky vo Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hlasnosť a tón upozornení vo Flexi závisí od nastavení operačného systému.

Did this answer your question?