Skip to main content
Umiestnenie adresárov

Kde nájdeme umiestnenie adresárov súvisiacich s ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Skutočné umiestnenie adresárov sa môže líšiť v závislosti od zvoleného jazyka, verzie operačného systému, inštalačného adresára a konfigurácie systému.

Okná

Adresár aplikácií

C:\Program Files\WinStrom

C:\Program Files (x86)\WinStrom

Adresár s PostgreSQL

C:\Program Files\WinStrom\pgsql

C:\Program Files (x86)\WinStrom\pgsql

Flexi-server.xml

C:\Program Files\Common Files\WinStrom

C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom

Katalóg firemných údajov (PostgreSQL)

C:\winstrom-data

Záložný adresár

C:\Documents and Settings\user\Documents\WinStrom\DataBackup

Priečinok s nastaveniami používateľa

C:\Documents and Settings\user\Application Data\.winstrom
alebo
C:\Users\user\Application Data\.winstrom

Adresár s dočasnými súbormi (online výpisy, výpisy API, nahrané isdocs, pdf atď.)

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\winstrom-user

Linux

Adresár aplikácií

/usr/share/flexi/

Adresár s PostgreSQL

/usr/lib/postgresql/8.3/
alebo
/usr/lib/pgsql/

Flexi-server.xml

/etc/flexi/flexi-server.xml

Katalóg firemných údajov (PostgreSQL)

/var/lib/flexi/
alebo
/var/lib/pgsql/ alebo
/var/lib/winstrom/

Katalóg konfigurácie

/etc/flexi/ a /etc/default/flexi

Záložný adresár

$HOME/WinStrom backups

Adresár používateľských nastavení

$HOME/.winstrom/

Adresár s dočasnými súbormi (online výpisy, výpisy API, nahrané isdocs, pdf atď.)

/tmp/winstrom-user alebo /var/tmp/winstrom-user

Mac OS X

Adresár aplikácií

/Applications/FlexiBee.app/

Adresár s PostgreSQL

/Library/WinStrom-PostgreSQL

Flexi-server.xml

/Library/Application Support/Flexi/Data/flexi-server.xml

Katalóg firemných údajov (PostgreSQL)

/Library/Application Support/Flexi/Data

Katalóg konfigurácie

/Library/Application Support/Flexi/Default

Záložný adresár

$HOME/WinStrom backups

Adresár používateľských nastavení

$HOME/.winstrom/

Adresár s dočasnými súbormi (online výpisy, výpisy API, nahrané isdocs, pdf atď.)

$TMPDIR/winstrom-user

Did this answer your question?