Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Zadávanie údajov XML v jazyku PHP do systému ABRA Flexi
Zadávanie údajov XML v jazyku PHP do systému ABRA Flexi

Ako zapisovať údaje do systému ABRA Flexi vo formáte XML

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tento článok nadväzuje na článok Získavanie údajov z ABRA Flexi pomocou PHP, v ktorom bolo opísané, ako získať údaje zo systému ABRA Flexi a zobraziť ich vo forme tabuľky. Naopak, tento článok opisuje, ako zapisovať údaje do systému ABRA Flexi vo formáte XML.

Počiatočné nastavenie už bolo opísané v predchádzajúcom článku.

V prvom kroku pripravte súbor XML, ktorý obsahuje jednoduchý záznam adresára.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <adresa>
  <meno>CharlieB</meno>
  <ulica>Lochot&#xED;nska 18</ulica>
  <mesto>Plze&#x148;</mesto>
  <psc>301 00</psc>
  <tel>+420 371 124 321</tel>
  <email>podporaflexi@abra.eu</email>
 </adresa>
</winstrom>

Tento súbor XML vytvorí v adresári záznam s menom, adresou, telefónnym číslom a e-mailom spoločnosti CharlieB. Ide o základné informácie, ktoré prevádzkovateľ e-shopu potrebuje vedieť o svojich zákazníkoch. Skratka sa vygeneruje automaticky na základe názvu. Takže sa s tým nemusíte zaoberať.

Upravte kód, ktorý už bol použitý v predchádzajúcom článku:

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");

Zmeňte metódu HTTP na PUT.

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '  CharlieB Lochotínska 18 Plzeň 301 00 +420 371 124 321 podporaflexi@abra.eu  ');

Nastavte, ktoré informácie sa majú odoslať do systému ABRA Flexi, a zmeňte spracovanie výsledku.

Takže celý program bude vyzerať napríklad takto:

<?xml version="1.0"?>

Program sa opäť pripojí k serveru demo.flexibee.eu. Autentifikáciou HTTP sa prihlási ako používateľ winstrom s heslom winstrom do spoločnosti s identifikátorom demo. Vytvorí sa nový záznam v tejto spoločnosti v adresári s názvom CharlieB.
Ukážka, ktorá vytvorí adresár na demo.flexibee.eu

Tento návod opisuje jednoduchý spôsob zápisu údajov do systému ABRA Flexi. Môže to byť nielen adresár, ale aj prijaté objednávky alebo vystavené faktúry.

Did this answer your question?