Odstránenie používateľa

Odstránenie používateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odstránenie používateľa zo systému Flexi nie je možné, pretože sú k nemu už pripojené vystavené doklady. Odporúča sa zablokovať používateľa a obmedziť platnosť používateľského mena.

  1. prístup k modulu Nástroje - Ľudia a používatelia a otvorte používateľa,

  2. na karte Podrobnosti o prihlásení nastavte typ používateľa na možnosť Len na čítanie a rolu používateľa na možnosť ZABLOKOVANÉ: Neaktívne konto

  3. na karte Správa v poli Platnosť do obmedzte používateľa,

  4. zmenu uložte pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?