Skip to main content
Prihlásenie do aplikácie

Ako sa prihlásiť do systému ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Po spustení aplikácie pomocou ikony na pracovnej ploche alebo z ponuky Štart sa zobrazí dialógové okno na prihlásenie.

K dispozícii je niekoľko prvkov:

Pripojenie k

V rozbaľovacom zozname môžete vybrať zdroj údajov. Ak používate ABRA Flexi na jednom počítači, predvolená možnosť je "Lokálny počítač" a touto položkou sa nemusíte ďalej zaoberať.

Používateľ

Textové pole na zadanie mena používateľa. Pri prvom prihlásení použijete používateľské konto vytvorené pri prvom spustení aplikácie.

Heslo

Textové pole na zadanie hesla používateľa. Pri prvom prihlásení použite heslo zadané pri prvom spustení aplikácie.

Jazyková lišta

Rozbaľovací zoznam, ktorý umožňuje vybrať jazyk používateľského rozhrania ABRA Flexi.

V spodnej časti okna sa po kliknutí na tlačidlo zobrazí dialógové okno správy zdrojov údajov.

Po zadaní používateľského mena a hesla a kliknutí na tlačidlo "Prihlásiť" sa prihlásite do aplikácie a prejdete do dialógového okna Výber spoločnosti. Ak ste nesprávne zadali prihlasovacie meno alebo heslo, aplikácia namiesto prihlasovacieho mena zobrazí iba chybové hlásenie; prihlásenie môžete zopakovať. Kliknutím na tlačidlo "Exit" ukončite program ABRA Flexi.

Did this answer your question?