Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPríslušenstvo
Tlačidlá na odstránenie používateľa
Tlačidlá na odstránenie používateľa

Nástroj na odstránenie používateľských tlačidiel

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Za normálnych okolností nie je možné vymazať tlačidlo používateľa, ktoré bolo raz nahrané do aplikácie. Jedinou možnosťou je použitie nového webového rozhrania alebo importovanie špeciálneho XML.

Na vytvorenie XML na vymazanie však potrebujete poznať identifikátor, ktorý tiež nie je ľahké zistiť.

Na webovej lokalite blogu Charlie je možnosť stiahnuť si jednoduchý nástroj na odstránenie používateľských tlačidiel.

Aktivujte ho nahraním ďalšieho používateľského tlačidla do aplikácie Flexi (po nahraní reštartujte aplikáciu, aby sa tlačidlo zobrazilo). Túto možnosť nájdete v záznamoch Ľudia a Používatelia (ako aj v tlačidle Tweak Tool).

Po jeho aktivácii sa zobrazí zoznam tlačidiel, ktoré ste nahrali v aktuálnej spoločnosti. Tlačidlá, ktoré už nechcete používať, označte zaškrtnutím a pomocou tlačidla na odstránenie ich odstráňte.

Did this answer your question?