Nanešťastie nie je možné mať pod jednou spoločnosťou viacero log a pečiatok.

V prípade potreby by ste museli "natvrdo" zakódovať logo a pečiatku do správy dokumentu, kde sa má logo alebo pečiatka zobraziť.

Did this answer your question?