Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku

Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku (namiesto čiarky sa napíše bodka)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V systéme macOS sa môže stať, že nemôžete zadať desatinnú čiarku, po pokuse o zadanie čiarky sa napíše bodka.

Aby ste problém vyriešili, musíte otvoriť súbor Info.plist na adrese /Applications/FlexiBee.app/Contents/Info.plist

(Otvorte aplikáciu FlexiBee.app kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Ctrl+ľavé tlačidlo myši a výberom položky "Zobraziť obsah balíka")

a pridajte nasledujúce parametre:
<string>-Duser.country=en</string>
<string>-Duser.language=en</string>

Pridajte parametre pod parameter -Xmx800m v spodnej časti súboru (ak ste v minulosti upravili pamäť vyhradenú pre Javu, hodnota 800m môže byť iná).

Did this answer your question?