Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Zriadenie karty neodpisovateľných aktív
Zriadenie karty neodpisovateľných aktív

Evidencia neodpisovateľného majetku, napr. pozemkov

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V nasledujúcom článku si ukážeme tvorbu dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa neodpisuje. V systéme ABRA Flexi sa presunieme do modulu "Majetok".

Novú kartu majetku otvoríme pomocou tlačidla "Nový" a na karte "Základný list" vyplníme typ a druh majetku, cenu pri zaradení, dátum obstarania, spôsob obstarania a prípadne doklad o obstaraní.

V ďalšom kroku odporúčam vytvoriť nový "typ aktíva" pre prehľadnosť a filtrovanie v module aktív. Vytvoríte ho kliknutím pravým tlačidlom myši v okne "typ aktíva" a výberom možnosti otvoriť. Potom sa otvorí okno s prednastavenými typmi aktív. Pomocou tlačidla "Nový" vytvorte napríklad neodpisovaný majetok - pozemok.

V nasledujúcom zobrazení vidíte, že karta "Odpisy" a karta "Daňové a účtovné odpisy" sú neaktívne.

Did this answer your question?